ปลั๊กเสียบตั้งเวลา 24 ชั่วโมง

ปลั๊กไฟตั้งเวลา 24 ชั่วโมง ป้องกันอันตรายจากการลืมปิด-เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า ตั้งเวลาจ่ายไฟและตัดไฟภายใน 24 ชั่วโมง โดยตั้งค่าเวลาห่างกันทุกๆ 15 นาที มีฟิวส์ป้องกันไฟเกิน รองรับได้สูงสุด 3,600 วัตต์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : 220-240V
• Max Fuse : Max 15A
• Max Power : 3600W
• Time Minimum : 1 Minute