ปลั๊กเสียบตั้งเวลาดิจิตอล 24 ชั่วโมง

ตั้งเวลาทำงานได้ละเอียดทั้งในระดับวันและเวลา
ตั้งได้ 8 โปรแกรมต่อวัน
สามารถเลือกได้ระบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
กำหนดตั้งเวลาได้ต่ำสุด 1 นาที
มีฟิวส์ป้องกันไฟเกินรองรับได้สูงสุด 3600 วัตต์

Set working hours in detail both at the day and time level.
Can set 8 programs per day.
Can choose 12 hour or 24 hour system.
The minimum time can be set to 1 minute.
There is a fuse to prevent overload and can support up to 3600 watts.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 220-240V
Max Fuse Max 15A
Max Power 3,600W
Time Set Day/Hour
Time Minimum 1 Minute