ปลั๊กเสียบตั้งเวลา 24 ชั่วโมง

ปลั๊กไฟตั้งเวลา 24 ชั่วโมง
ป้องกันอันตรายจากการลืมปิด-เปิด เครื่องใช้ไฟฟ้า
ตั้งเวลาจ่ายไฟและตัดไฟภายใน 24 ชั่วโมง
ตั้งค่าเวลาห่างกันทุกๆ 15 นาที
มีฟิวส์ป้องกันไฟเกิน รองรับได้สูงสุด 3,600 วัตต์

24 Hours timer plug.
Prevent danger from forgetting to turn off and on. electrical appliance.
Set the time to supply power and cut off power within 24 hours.
Set the time interval to be every 15 minutes.
There is a fuse to prevent overload. Supports up to 3,600 watts.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 220-240V
Max Fuse Max 15A
Max Power 3,600W
Time Minimum 1 Minute