ดิจิตอลเวลาสวิทซ์ (KG-316)

ดิจิตอลเวลาสวิทซ์ อุปกรณ์ตั้งเวลาแบบดิจิตอล แบบหน้าจอแสดงผล LCD ตั้งเวลาได้สูงสุด 28 ครีั่งรีไซเคิล/วัน ในตัวเครื่องจะมีแบตเตอรี่ภายใน 3V เหมาะสำหรับตั้งเวลาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติม

• กระแสไฟ : AC220V (50-60Hz)
• แบตเตอรี่ภายใน : AAA 1.2 DC
• ความสิ้นเปลือง : 1VA
• กำลังควบคุม : 25A
• หน้าจอแสดงผล : LCD
• ความคาดเคลื่อนนาฬิกา : <1 วินาที/วัน
• เวลาเปิด/ปิด : หมุนรอบวัน / สัปดาห์ 17 ครั้ง
• อุณหภูมิ : -25 ถึง 60 องศาเซลเซียส
• ความชื้นสัมพัทธ์ : 45-85%rh
• อายุการใช้งาน : 300,000 ครั้ง
• ขนาด : 98 x 55 x 44 มม.