ไพลอตแลมป์ (สีน้ำเงิน/สีขาว)

หลอดสำหรับใช้แสดงไฟสถานะในระบบตู้ไฟหรือตู้คอนโทรล
ใช้กับกระแสไฟ AC 220V

Tube for displaying status lights in electrical cabinet systems or control cabinets.
Use with AC 220V power.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 220V
Color Blue / White
Dia 3cm
Length  5cm