ไพลอตแลมป์ (สีแดง/สีเขียว/สีเหลือง)

หลอดสำหรับใช้แสดงไฟสถานะในระบบตู้ไฟหรือตู้คอนโทรล
ใช้กับกระแสไฟ AC 220V

Tube for displaying status lights in electrical cabinet systems or control cabinets.
Use with AC 220V power.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 220V
Color Red / Green / Yellow
Dia 3cm
Length  5cm