อินฟาเรดโมชั่นเซนเซอร์ติดผนัง

สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว
ทำงานทันทีเมื่อเดินผ่านด้วยระยะตรวจจับ 12 เมตร
สามารถปรับตั้งเวลาที่จะให้ไฟติดได้ 10 วินาที ถึง 15 นาที
สามารถปรับการทำงานใช้ได้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน หรือกลางคืน หรือทั้งวันทั้งคืน

For detecting movement.
Works immediately upon passing by with a detection distance of 12 meters.
Can adjust the time for the lights to turn on from 10 seconds to 15 minutes.
Can be adjusted to work only during the day or night or all day and all night.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Detection range 12m
Detection speed 0.6 – 1.5 m/sec
Adjust the time for the lights to turn on. 10-900 sec
Power support
• 200W for LED 220-240V
• 300W for LED 220-240V
• 1,200W for LED 220-240V