โมชั่นเซนเซอร์ติดเพดาน

อินฟาเรดโมชั่นเซนเซอร์ติดเพดาน สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว ทำงานทันทีเมื่อเดินผ่านด้วยระยะตรวจจับ 6 เมตร สามารถปรับตั้งเวลาที่จะให้ไฟติดได้ 10 วินาที ถึง 15 นาที และ ปรับการทำงานใช้ได้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน หรือกลางคืน หรือทั้งวันทั้งคืน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ระยะตรวจจับ : 6 เมตร
• ติดตั้งที่ความสูง : 2.2 – 4 เมตร
• ความเร็วในตรวจจับ : 0.6 – 1.5 เมตร/วินาที
• ปรับตั้งเวลาให้ไฟติดได้ : 10วินาที – 15 นาที
• รองรับกำลังไฟ 200W สำหรับหลอดไฟ LED 220-240V
• รองรับกำลังไฟ 300W สำหรับหลอดประหยัด 220-240V
• รองรับกำลังไฟ 1,200W สำหรับหลอดไส้ 220-240V