โมชั่นเซนเซอร์ติดเพดาน

สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหว
ทำงานทันทีเมื่อเดินผ่านด้วยระยะตรวจจับ 6 เมตร
ทำงานทันทีเมื่อเดินผ่านด้วยตรวจจับความสูง 2.2-4 เมตร

สามารถปรับตั้งเวลาที่จะให้ไฟติดได้ 10 วินาที ถึง 15 นาที
สามารถปรับการทำงานใช้ได้เฉพาะช่วงเวลากลางวัน หรือกลางคืน หรือทั้งวันทั้งคืน

For detecting movement.
Works immediately upon passing by with a detection distance of 6 meters.
Works immediately when walking past by detecting a height of 2.2-4 meters.

Can adjust the time for the lights to turn on from 10 seconds to 15 minutes.
Can be adjusted to work only during the day or night or all day and all night.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Detection range 6m
Detection Height 2.2 – 4m
Detection speed 0.6 – 1.5 m/sec
Adjust the time for the lights to turn on. 10-900 sec
Power support
• 200W for LED 220-240V
• 300W for LED 220-240V
• 1,200W for LED 220-240V