แบตเตอรี่สำรอง รุ่น TB388

สำหรับใช้งานกับนาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง รุ่น TB388N
Compatible Bewon TB388 Timer clock.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
ฺBattery 300 mAh
Compatible Bewon TB388 Timer clock