แบตเตอรี่สำรอง รุ่น TB388

แบตเตอรี่สำรอง สำหรับใช้งานกับนาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง รุ่น TB388N

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• แบตเตอรี่ : 300 ชั่วโมง
• การใช้งาน : ใช้กับนาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง รุ่น TB388N