พัดลมดูดอากาศติดวงกบ ขนาด 10 นิ้ว

ลดแรงสม่ำเสมอ ทำงานเงียบไร้เสียงรบกวน
ออกแบบใบพัดพิเศษ ทำให้ตัดลมได้ดีขึ้น
มอเตอร์ทองแดงแท้ เพื่อประสิทธืภาพการทำงานและความทนทาน
มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เมื่อมีความร้อนสูงเกินไป
ผลิตจากวัสดุปลอดสนิมเพื่อยืดอายุการใช้งาน
มาตรฐาน มอก. 934-2558

Reduce force regularly Work quietly without noise.
Special propeller design Makes it cut the wind better.
Pure copper motor For performance and durability.
There is an automatic power cut system. When it is too hot.
Made from rust-free materials to extend its lifespan.
TIS 934-2015 standard.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 220-240V / 50Hz
Power 45W
Size 13 x 13 x 5Inch
Standard TIS 934-2533