นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง (รุ่น TB188N)

นาฬิกาตั้งเวลา 24 ชั่วโมง อุปกรณ์สำหรับใช้ตั้งเวลา ทำงานด้วยมอเตอร์ควอร์ท ใช้งานเปิดปิดได้ง่ายโดยใช้สลักเสียบเลือกเวลาและมีแบตเตอรี่สำรองไฟ 300 ชั่วโมง ควรใช้ภายในอาคารและที่อยู่อาศัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• โปรแกรม : 24 ชั่วโมง
• ตั้งเวลาเปิด-ปิด : PIN แยก On-Off
• ตั้งเวลาได้ต่ำสุด : 1 ชั่วโมง
• ทำงานได้สูงสุด : 48 ครั้งต่อวัน
• สวิทซ์เปิด : เปิด-ปิดด้วยมือ
• วงจนเดียวกัน : 1 ขั้ว
• กระแสไฟ : 220-240V
• แบตเตอรี่ : 24 ชั่วโมง