สายไฟ VKF พร้อมหัวปลั๊ก

สายไฟ VKF มาตรฐานทองแดงแท้ ขนาด 2×0.5 sq.mm
สายไฟพร้อมหัวปลั๊ก
มีขนาดให้เลือก 3, 5, 10เมตร

VKF Power cord, size 2×0.5 sq.mm.
Power cord with plug.
Sizes 3, 5, 10 meters.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Color White
Cord VKF 2×0.5 SQ.mm.
Length 3m / 5m / 10m