สายไฟ VCT พร้อมหัวปลั๊ก

สายไฟ VCT มาตรฐานทองแดงแท้ ขนาด 2×1.5 sq.mm
สายไฟพร้อมหัวปลั๊ก
มีขนาดให้เลือก 3, 5, 10เมตร

VCT Power cord, size 2×1.5 sq.mm.
Power cord with plug.
Sizes 3, 5, 10 meters.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
Color Black
Cord VCT 2×1.5 SQ.mm.
Length 3m / 5m / 10m