ขาหนีบหลอดไฟ ขั้ว E27 สายยาว 1.5 เมตร

ใช้กับหลอดขั้วเกลียวมาตรฐาน E.27
ใช้งานง่าย สะดวกสะบาย หยึดติดโดยขาหนีบ
สายไฟมีความยาวประมาณ 1.5 เมตร
ก้านเหล็กงอยาว 35 ซม.

Standard E.27 screw socket bulbs.
Easy to use, convenient to carry, attaches with the groin.
Power cord is approximately 1.5 meters long.
Bent steel shaft, length 35 cm.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
ใช้กับขั้วหลอดไฟ
Light bulb sockets
E.27
ความยาวสายไฟ
Cord Length
1.5 เมตร
1.5 metre
ก้านเหล็กงอยาว
Long bent steel shaft
35 เซนติเมตร
35 cm
มาตรฐาน
Standard
มอก.11-2553
TIS.11-2553