ปลั๊กหัวจ่าย Neonflex 2P

ปลั๊กหัวจ่าย Neonflex 2P สำหรับใช้ต่อระหว่างไฟสายยาง Neonflex เข้ากับไฟฟ้า 220V

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No