ปลั๊กหัวจ่าย Neonflex 2P

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง NeonFlex กับไฟฟ้า AC 220V
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล
ไม่รองรับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the NeonFlex rubber cable with AC 220V.
Control set only.
Remote control is not supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
Remote Not support