ปลั๊กหัวจ่าย Neonflex ท่อกลม 2P

ปลั๊กหัวจ่าย Neonflex ท่อกลม 2P สำหรับใช้ต่อระหว่างไฟสายยาง Neonflex ท่อกลมเข้ากับไฟฟ้า 220V

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No