ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยาง 5050 2P (25A)

ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยาง 5050 2P (25A) สำหรับใช้ต่อระหว่างไฟสายยาง 5050 เข้ากับไฟฟ้า 220V

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No