ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยาง 5050 2P

ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยาง 5050 2P สำหรับใช้ต่อระหว่างไฟสายยาง 5050 เข้ากับไฟฟ้า 220V

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No