ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยาง 5050 2P

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5050 2P กับไฟฟ้า AC 220V
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล
ไม่รองรับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the 5050 2P rubber cable with AC 220V.
control set only.
Remote operation is not supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
Remote Not support