ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม LED 3P

ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม LED 3P สำหรับใช้ต่อระหว่างสายไฟยางท่อกลม เข้ากับไฟฟ้า 220V

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No