ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยางท่อกลม LED 3P

สำหรับใช้ต่อไฟสายยางท่อกลม LED 3P กับไฟฟ้า AC 220V
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล
ไม่รองรับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the 3P Round hose light rubber cable with AC 220V.
control set only.
Remote operation is not supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
Remote Not support