ชุดคอนโทรล Neonflex RGB 4P (25เมตร)

ชุดคอนโทรล Neonflex RGB 4P (25เมตร) ใช้สำหรับต่อระหว่างไฟสายยาง Neonflex 4P และไฟฟ้า AC 220V มาเป็นชุดคอนโทรลพร้อมรีโมทคอนโทรล สำหรับควบคุมแสงไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : Yes