ชุดคอนโทรลไฟสายยาง พร้อมรีโมท 5050 RGB (100เมตร)

ชุดคอนโทรลไฟสายยาง 5050 เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับต่อกับไฟสายยาง 5050 มาพร้อมกับรีโมทควบคุมไฟสายยาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

•  Voltage : AC 220V
• Remote : Yes