ชุดคอนโทรล Neonflex 2P RGB (ไฟวิ่ง)

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง Neon Flex กับไฟฟ้า AC 220V
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล
ไม่รองรับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the Neon Flex rubber cable with AC 220V.
control set only.
Remote operation is not supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
Remote Not support