ชุดคอนโทรล Neonflex 2P RGB (ไฟวิ่ง)

ชุดคอนโทรล Neonflex 2P RGB สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง Neon Flex กับไฟฟ้า AC 220V ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล ไม่รองรับการใช้งานด้วยรรีโท

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No