ตัวต่อกลางไฟสายยาง 5050 (RGB 4P)

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5050 4P

For use with the 4P 5050 LED Strip Light.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use 4P 5050 RGB LED Strip Light.