ตัวต่อกลางไฟสายยาง COB

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง COB
For use with the COB Rope Light strip

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use COB Rope Light strip