ตัวต่อกลางไฟสายยางท่อกลม

สำหรับใช้ต่อไฟสายยางท่อกลม
For use with the LED Ropelight

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use Led Ropelight