ตัวต่อกลางไฟสายยาง 5050 2P

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5050 2P

For use with the 2P 5050 LED Strip Light.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use 2P 5050 LED Strip Light.