ไขควงเช็คไฟ รุ่น BW-9810

มีหลอดพร้อมตัวต้านทานเพื่อใช้สำหรับเช็คกระแสไฟฟ้า
รองรับการเช็คกระแสไฟฟ้า 100-250V
ใช้สำหรับตรวจสอบตามเต้ารับไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

Light bulb with a resistor to use for checking electric current.
Supports checking electric current 100-250V.
Used for inspecting electrical outlets, electrical circuit boards, and various electrical equipment.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Blade Slotted Screwdriver
Blade size 3mm
Length 135mm
Handle Plastic
Volt Testter AC 100-250V
Color Black and Orange