ไขควงเช็คไฟ รุ่น BW-2009

ไขควงเช็คไฟ รุ่น BW-2009 มีหลอดพร้อมตัวต้านทานเพื่อใช้สำหรับเช็คกระแสไฟฟ้าตามเต้ารับไฟฟ้า แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รองรับการเช็คกระแสไฟฟ้า 100-250V

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ปากไขควง : ไขควงปากแบน 3mm
• ความยาว : 150mm
• เช็คกระแสไฟฟ้า : AC 100-250V