เต๋าต่อสาย 6 มม.

สำหรับต่อสายไฟโดยใช้สกรูบีบอัดสายไฟ ระหว่าง 2 สายเข้าด้วยกัน
ใช้งานง่ายติดตั้งได้สะดวก
สินค้าขายเป็นแพ็ค/กล่อง

For connecting power lines at a distance, 2 check wires.
Easy to use, convenient to install.
Products sold in packs/boxes.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Size 6mm
Color White
Quantity 10pcs/pack