สายเคเบิลทีวี RG-6/U ขนาด 500 เมตร

สายเคเบิลทีวี RG-6/U สายนำสัญญาณทั่วไป ขนาด 500 เมตร ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย สำหรับใช้เดินสายโทรทัศน์ในอาคาร หอพัก บ้านพักอาศัย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ความยาว 500 เมตร
• ขนาดเส้น : ซีล 64 เส้น 60% (แท้)
• สาย VCT 2 x 1 ทองแดง