ขั้วกระเบื้องหุ้มยาง E27 พร้อมสายไฟ VKF

ขั้วกระเบื้องหุ้มยาง E27 พร้อมสายไฟมาตรฐานทองแดงแท้ 100% VKF 2×0.5 SQ.MM มีให้เลือกขนาด 3 เมตร, 5 เมตร, 10 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ขั้วกระเบื้องหุ้มยาง E27 จำนวน 1 ขั้ว
• สายไฟมาตรฐานทองแดงแท้ 100% VKF 2×0.5 SQ.MM
• สายไฟมีให้เลือกขนาด 3 เมตร, 5 เมตร, 10 เมตร