สวิทซ์แสงแดด 3 สาย 10A (ขาล็อค)

• ใช้เปิด-ปิดไฟได้โดยทำงานตามสภาวะแสงไม่ขึ้นกับความชื่นในอากาศ
• ทำงานต่อเมื่อมีแสงน้อยหรือเวลากลางคืน
เหมาะใช้กับไฟถนน ไฟในสวน ไฟรั้วบ้าน เป็นต้น

• Can be used to turn lights on and off, working according to light conditions, independent of the humidity in the air.
• Continue working when there is little light or at night.
• Suitable for use with street lights, garden lights, house fence lights, etc.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 150-285V, 50Hz
Max Power 2,000W
Turn On-Off On – 20 Lux / Off – 65 Lux
Standard CE, RoHS