โคมฝังฝ้า ทีบาร์ 60x60cm

ประหยัดพลังงานกว่าหลอดธรรมดา 80%
ความสว่าง 4,800 ลูเมน
อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงาน และอื่นๆ
ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรี่แสงได้
มาตรฐาน มอก.1955-2551
รับประกันสินค้า 2 ปี

80% more than ordinary bulbs.
Brightness 4,800 lumens.
Long service life up to 30,000 hours.
Environmentally friendly without mercury and lead.
For used indoor housing office and other.
Marble with dimmable devices.
TIS 1955-2551 Standard.
Warranty 2 years.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
48 วัตต์
48 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
220-240V / 50-60Hz
แสงไฟ
Lighting Color
แสงเดย์
Daylight
ค่าอุณหภูมิแสง
Color Temperature
6,500K 
ตวามสว่าง
Lumen
4,800 ลูเมน
4,800 Lumen
ระดับป้องกันน้ำ-ฝุ่น
IP Level
IP20
อายุการใช้งาน
Long Service Life
30,000 ชั่วโมง
30,000 Hours
มุมแสง
Lighting Angle
120°
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
2 ปี
2 Year