ดาวน์ไลท์ 2 แสง รุ่นเหลี่ยมขอบวอร์ม 24W

ขนาด 24 วัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ประหยัดไปกว่า 80%
ความสว่าง 1,920 ลูเมน
อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงานและอื่นๆ
ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรี่แสงได้
มาตรฐาน มอก.1955-2551
รับประกันสินค้า 1 ปี

24 watts, compared to incandescent bulbs save more than 80%.
Brightness 1,920 Lumens
Long Service Life to 30,000 hours.
Environmentally friendly, free from mercury and lead.
Suitable for use in buildings, residences, offices and more.
Cannot be used with dimmer devices.
TIS Standard 1955-2551.
1 years product warranty.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
24 วัตต์
24 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
185-240V
แสงไฟขอบนอก
Outer Color
6W แสงวอร์ม
6W Warmwhite
แสงไฟขอบใน
Inside Color
18W แสงเดย์
ฺ18W Daylight
ตวามสว่าง
Lumen
1,920 ลูเมน
1,920 Lumen
ระดับป้องกันน้ำ-ฝุ่น
IP Level
IP20
อายุการใช้งาน
Long Service Life
30,000 ชั่วโมง
30,000 Hours
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
Power Factor
>0.65
มุมแสง
Lighting Angle
180°
ปรับหรี่แสง
Dimmer

ไม่รองรับ
Not Support
ขนาด
Size

245 x 245 x 35 mm
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
1 ปี
1 Year