ดาวน์ไลท์ 2 แสง รุ่นกลมขอบวอร์ม 16W

ขนาด 16 วัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ประหยัดไปกว่า 80%
ความสว่าง 1,280 ลูเมน
อายุการใช้งานยาวนานถึง 30,000 ชั่วโมง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงานและอื่นๆ
ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรี่แสงได้
มาตรฐาน มอก.1955-2551
รับประกันสินค้า 1 ปี

16 watts, compared to incandescent bulbs save more than 80%.
Brightness 1,280 Lumens
Long Service Life to 30,000 hours.
Environmentally friendly, free from mercury and lead.
Suitable for use in buildings, residences, offices and more.
Cannot be used with dimmer devices.
TIS Standard 1955-2551.
1 years product warranty.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
16 วัตต์
16 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
185-240V
แสงไฟขอบนอก
Outer Color
4W แสงวอร์ม
4W Warmwhite
แสงไฟขอบใน
Inside Color
12W แสงเดย์
ฺ12W Daylight
ตวามสว่าง
Lumen
1,280 ลูเมน
1,280 Lumen
ระดับป้องกันน้ำ-ฝุ่น
IP Level
IP20
อายุการใช้งาน
Long Service Life
30,000 ชั่วโมง
30,000 Hours
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
Power Factor
>0.65
มุมแสง
Lighting Angle
180°
ปรับหรี่แสง
Dimmer

ไม่รองรับ
Not Support
ขนาด
Size

195 x 195 x 25 mm.
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
1 ปี
1 Year