การ์ดแม่เหล็ก (ใช้กับสวิทซ์ควบคุมด้วยแผงกุญแจ)

การ์ดแม่เหล็ก สำหรับใช้กับสวิทซ์ควบคุมด้วยแผงกุญแจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• การ์ดแม่เหล็ก (ใช้กับสวิทซ์ควบคุมด้วยแผงกุญแจ)