แป็ปยึดโคมถนน LED (สำหรับรุ่น ECO 30W,50W)

แป็ปยึดโคมถนน Bewon Lighting ขนาดท่อแป็บ 1.5 นิ้ว สำหรับใช้งานติดตั้งกับโคมไฟถนน ECO รุ่นขนาด 30W และ 50W

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

• แป็บขนาด 1.5 นิ้ว
• โคมไฟถนน ECO รุ่นขนาด 30W และ 50W