แป็ปยึดโคมถนน LED (สำหรับรุ่น ECO 150W,200W)

แป็ปยึดโคมถนน Bewon Lighting ขนาดท่อแป็บ 2 นิ้ว 2 หุน สำหรับใช้งานติดตั้งกับโคมไฟถนน ECO รุ่นขนาด 150W และ 200W

หมวดหมู่:
 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• แป็บขนาด 2 นิ้ว 2 หุน
• โคมไฟถนน ECO รุ่นขนาด 150W และ 200W