สายดร็อปวาย 2×0.90 (200 เมตร)

สายเหล็กชุบทองแดง ทนแรงดึงพิเศษ
ผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
ใช้สำหรับเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์(ภายนอกอาคาร) และระบบกระจายเสียงตามสาย

Copper plated steel cable Special tensile strength.
Produced according to ISO 9001:2015 standards.
Used for connecting telephone systems (outside the building) and wireline broadcasting systems.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
Type ฺRG-6/U CCTV (with Powerfeed)
Color ฺBlack
Length 200m