สายระย้า 5 เมตร (1เมตร-2ขั้ว)

ขั้วทองเหลือง 100%
ระยะขั้วไฟ 50 ซม.ต่อ 1 ขั้ว (1 เมตร-2ขั้ว)
ปลายสายเป็นแจ็ค สามารถต่อพ่วงกับชุดอื่นได้
สายระย้ามีรุ่นความยาว 5 เมตร
สายเมนระย้า VCT 2×1.5sq.mm.
รับประกันสินค้า 1 ปี

100% brass terminals.
Electrical pole distance 50 cm/pole (1 meter – 2 poles).
Cable jack can be connected to other sets.
Long 5 metre.
VCT 2×1.5sq.mm.
1 Year warranty.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Voltage 185-240V
Base E.27
Electrical pole distance 50cm/pole
Length 5m.
Product warranty 1 Year