ปลั๊กเสียบตั้งเวลาดิจิตอล 24 ชั่วโมง

ปลั๊กไฟตั้งเวลาดิจิตอล ตั้งเวลาทำงานได้ละเอียดทั้งในระดับวันและเวลา ตั้งได้ 8 โปรแกรมต่อวัน สามารถเลือกได้ระบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง กำหนดตั้งเวลาได้ต่ำสุด 1 นาที มีฟิวส์ป้องกันไฟเกินรองรับได้สูงสุด 3600 วัตต์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : 220-240V
• Max Fuse : Max 15A
• Max Power : 3600W
• Time set : Day/Hour
• Time Minimum : 1 Minute