ตัวอุดไฟสายยาง COB

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง COB
For use with the COB Strip Light.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use COB Strip Light.