ตัวอุดไฟสายยางท่อกลม

สำหรับใช้ต่อไฟสายยางท่อกลม
For use with the LED Ropelight.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use LED Ropelight