ขั้วยางกันน้ำ E27 พร้อมสายไฟ VKF

ขั้วยางกันน้ำ E27 จำนวน 1 ขั้ว
สายไฟมาตรฐานทองแดงแท้ 100% VKF 2×0.5 SQ.MM
สายไฟมีให้เลือกขนาด 3 เมตร, 5 เมตร, 10 เมตร

E27 Rubber-covered tile pole.
Standard wire 100% pure copper VKF 2×0.5 SQ.MM.
Powercord are available in sizes 3 meters, 5 meters, 10 meters.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Color Black
Screw Type E.27
Powercord VKF 2×0.5 sq.mm
Length 3m, 5m, 10m.