ตัวต่อตัว T ไฟริบบิ้น 10mm 2P

สำหรับใช้ต่อไฟริบบิ้นทุกชนิด

For use with the Ribbon lights.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
For use • 5050 Ribbon lights.
• 3528 Ribbon lights.
• COB Ribbon lights.