ตัวต่อมุม 90 องศา ไฟริบบิ้น 10mm. 2P

สำหรับใช้ต่อไฟริบบิ้นทุกชนิด

For use with the Ribbon lights.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use • 5050 Ribbon lights.
• 3528 Ribbon lights.
• COB Ribbon lights.