แคล้มยึดไฟสายยางท่อกลม

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง Neon Flex ท่อกลม
For use with the Neonflex Ropelight

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
For use Neonflex Ropelight