แคล้มยึดไฟสายยางท่อกลม

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง Neon Flex ท่อกลม
For use with the Neonflex Ropelight

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
For use Neonflex Ropelight