แคล้มยึดไฟสายยาง 5050

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5050
For use with the 5050 LED Strip Light.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
For use 5050 LED Strip Light.