สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า

 อุปกรณ์ใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำ
 ทำงานเมื่อระดับน้ำในถังลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามระดับที่ตั้งไว้
 สามารถใช้ได้ทั้งเติมน้ำเข้าถังพักและดูดออกจากถังพัก

 Equipment used with water pump motors
 Works when the water level in the tank decreases or increases to the set level.
 Can be used both for adding water into the tank and sucking it out of the tank.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Power 110/220V, 50-60Hz
Rate 220V 7.5A / 110V 15A
Connection 2/4″G, 1″G
Mounting Orientin Vertical Installation
Control Range 0.2-0.5 metre
Temperature Limits 5-60°C
Max Pump Power 15HP