สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า

สวิทซ์ลูกลอยไฟฟ้า อุปกรณ์ใช้กับมอเตอร์ปั๊มน้ำจะตัดต่อวงจรการทำงานเมื่อระดับน้ำในถังลดลงหรือเพิ่มขึ้นถึงระดับที่ตั้งไว้ สามารถใช้ได้ทั้งเติมน้ำเข้าถังพักและดูดออกจากถังพัก

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Power : 110/220V, 50-60Hz
• Rating : 220V 7.5A / 110V 15A
• Connection : 2/4″G, 1″G
• Mouting Oriention : Vertical Installation
• Control Raige : 0.2-0.5 metre
• Temperature Limits : 5-60C
• Max Pump Power : 15HP