บล็อกลอย สำหรับฝารุ่นใหม่ 4×4

บล็อกลอยสำหรับฝารุ่นใหม่ 4 x 4 ทำจากพลาสติกคุณภาพไม่ลามไฟ สำหรับสวิทซ์-ปลั๊กกราวด์ 4-6 ช่อง มีเฉพาะรุ่นสีขาว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• วัสดุ : พลาสติกคุณภาพไม่ลามไฟ
• รองรับติดตั้งสวิทซ์-ปลั๊ก : 4-6 ช่อง
• สี : สีขาว (สีเดียวกับ Panasonic)
• ขนาด 12 x 12 cm